Aktuellt från föreningarna

Näsboholms Samfällighetsförening (Asfaltvägen)

 Vi uppmanar att köra försiktigt och hålla hastighetsgränsen 30 km / tim.

Ordförande, Lars Tengelin, 031 - 16 03 92

Övriga i styrelsen:


Vägföreningen Sandslättsvägen

Ordförande: Lennart Standoft

I september 2016 beslutades om vägavgift på 1000 kronor och, att om det finns behov, ytterligare 500 kronor kan utdebiteras.

 Näsboholms Stugägarförening

 Bengt Åke Wiik, Peder Arkenhall och Gerhard Kluge sätter upp skyltar längs Sandslättsvägen vid ett arbetsmöte.
  Bengt Åke Wiik, Peder Arkenhall och
  Gerhard Kluge sätter upp skyltar längs 
  Sandslättsvägen vid ett arbetsmöte.

Årsmöte hålls den 1 maj kl 11:00. Därefter hålls vägföreningens årsmöte.

Ordförande, Lars Tengelin. Tel: 031-16 03 92.Ekbackens gemensamhetsanläggning

Ordförande, JB Larsson. Tel 0705-47 18 94.

Styrelsen för Näsboholms Stugägarförening i mars 2010.
  Styrelsemöte i Näsboholms Stugägarförening i 
 
mars 2010.