Aktivt jordbruk på Näsboholm

   

Näsboholms Gård ägs av Lennart Håkansson som tillsammans med sin fru Jeane Håkansson administrerar gårdens verksamhet.

Markerna hålls öppna med betesdjur som tillhör Ulf Carlsson, Marbäck.

Den nya ladugården som stod klar hösten 2008 är en gemensam investering som gjorts för att hålla landskapet öppet och bibehålla områdets karaktär av välskött odlingslandskap. Till investeringen utgick stöd från EU:s landsbygdsutvecklingsprogram.

Till gården hörde en gång fem torp av vilka två finns kvar, torpet Sandlid och torpet Bockanabben. De tre andra torpen fanns vid Jonsbo, Ebbelund, och Sandslätt.

På Näsboholm bedrivs ett aktivt skogsbruk. Den 9 januari 2005 drog stormen Gudrun i över Sverige och större delen av skogen på Näsboholm blåste ner. Idag är allt återplanterat.

                                                                                                                          Familjen Håkansson. Selina, Jeane, Lennart och Sofia.