Nya övergångar för vilt ger säkrare vägar

2014-10-08

Viltolyckorna ökar stadigt. Skydden för att stoppa djuren från att rusa ut på vägarna behöver stärkas och förändras.

Det har funnits en tro att viltstängsel löser problemen, men det gör de inte. De måste kombineras med övergångar och tunnlar där djuren kan passera vägen. Men i dag finns få säkra passager för djur.
En bra plats att testa viltövergångar vore på väg 157. Dels skulle det minska olyckorna på vägen och dels skulle det öka tillgången på vilt på båda sidor om vägen.