Stugägarföreningen har köpt tomten till klubbhuset

2014-10-13

Näsboholms stugägarförening äger nu tomten till klubbstugan. Den 11 oktober undertecknades ett avtal mellan markägaren och stugägarföreningen som gör föreningen till ägare av marken som huset står på.

Den 11 oktober 2014 undertecknades ett köpekontrakt som överför ägandet av tomtmarken till klubbstugan till Stugägarföreningen. Efter undertecknandet av kontraktet ska det genomföras en lantmäteriförrättning. När den är klar får tomten en egen fastighetsbeteckning och Stugägarförening får lagfart på hela fastigheten.
Att ha lagfart på den egna fastigheten underlättar betydligt då det t ex gäller att kunna belåna fastigheten.