Köp av tomterna dröjer

2015-09-08

Det ser inte ut som om det blir något köp av tomterna under hösten 2015. De dokument som krävs för att köpet ska kunna genomföras har ännu inte blivit färdigställda.

Uppgörelsen om köp av tomterna på Näsboholm ser ut att bli ytterligare fördröjd. De dokument som behövs för att fullfölja affären är ännu inte klara.
Uppgörelsen om att Stugägarföreningen skulle köpa samtliga tomter byggde på en värdering av tomterna som gjordes i november 2013. Men ännu har inget köp kunnat genomföras. markägaren, Lennart Håkansson, menar att det nu gått allt för lång tid för att den två år gamla värderingen ska gälla.
- Enligt SCB har priserna på fritidshus i genomsnitt stigit med 20 procent de senaste två åren och därmed har vi med råga passerat möjligheterna för en uppgörelse med den gamla värderingen som grund, säger han.