Arrendena för 2015 ska betalas

2015-09-08

Fakturor för återstoden av år 2015 har skickats ut till samtliga arrendatorer av hustomter. Avgiften ska vara betald senast den 29 september 2015.

Eftersom affären med köp av samtliga arrendetomter på Näsboholm ännu inte har gått i lås, måste återstoden av arrendeavgifterna för 2015 betalas in.
Fakturor har skickats ut och generellt ser det ut så här:
Vanlig tomt: 4 090 kr.
Strandnära tomt: 7 104 kr
Strandtomt: 9 364 kr
Avgiften sätts in på Bg. 5013-7165