Priserna på småhus ökade med åtta procent på sex månader

2015-09-09

Prisutvecklingen på småhus har under årets första sex månader stigit kraftigt. I jämfört med samma period förra året har priserna ökat med åtta procent.

Lantmäteriet, som ansvarar för det officiella fastighetsregistret, redovisar varje kvartal fakta och grafik över Sveriges småhusmarknad.
Av sammanställningen framgår att 20 av Sveriges 21 län har haft en positiv prisutveckling på småhus under årets andra kvartal jämfört med samma period 2014 och priserna har ökat med åtta procent. Starkast prisutveckling har man haft i Gävleborg, där medelpriset stigit med 14 procent. Därefter kommer Stockholm, Örebro och Norrbotten där priserna ökat med 12 procent.

Läs mer på Lantmäteriet