Nyheter

 • 2013-01-29
  Skolan i Marbäck får vara kvar

  Ingen nedläggning. En väntad debatt om tre planerade skolnedläggningar i Ulricehamn uteblev. Politikerna kovände och lyssnade på föräldrarna. Därmed får skolorna i Marbäck, Dalum och Vegby vara kvar.

 • 2013-01-15
  Detaljplanen har vunnit laga kraft

  Näsboholm har en ny och modern detaljplan. Länsstyrelsen har beslutat att avslå alla överklaganden och därmed har planen vunnit laga kraft.

 • 2012-11-01
  Detaljplanen överklagad

  Tre överklaganden av detaljplanen för Näsboholm har kommit in sedan tiden för att överklaga gått ut. Länsstyrelsen har nu att bedöma om detaljplanen ska göras om eller om överklagandena ska avvisas.

 • 2012-09-24
  Detaljplanen antagen av kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige antog måndagen den 24 september detaljplanen för Näsboholm. Planen antogs med acklamation och utan diskussion.

 • 2012-09-03
  Kommunstyrelsen tillstyrkte detaljplanen

  Kommunstyrelsen föreslog den 3 september att fullmäktige ska besluta att om att anta den av kommunen framarbetade detaljplanen.