Nyheter

 • 2011-06-29
  Överenskommelse om nya arrendeavgifter

  Näsboholms Stugägarförening och markägaren Lennart Håkansson har kommit överens om nya arrendeavgifter för periden 2012 till och med 2016. Den generella överenskommelsen innebär att avgiften för år 2

 • 2010-11-07
  Ny gångväg klar

  Äntligen är gångvägen genom naturreservatet färdigbyggd. Gångvägen förbinder norra delen av Näsboholms fritidsområde med cykelvägen. Hela 112 ton grus har lagts på vägen för att man ska kunna gå torrs

 • 2010-10-01
  Järnåldersfynd på Näsboholm

  En boplats från yngre järnåldern. Det är vad arkeologerna tror sig ha funnit på Näsboholm. Ytterligare utgrävnaingar kommer därför att göras. Det var den allra sista dagen av utgrävningar som arkekol

 • 2010-08-19
  Näsboholms badplats renoverad

  Området vid badplatsen har nyligen iordningställts. Bland annat har det satts upp en gärdesgård för att tydligt markera gränsen mellan den privata tomterna och annan mark. Badplatsen blir därmed störr

 • 2010-03-17
  Vägverket undersöker möjligheten förbättra infarten till Näsboholm

  Vägverket ska undersöka möjligheterna att förbättra infarten till Näsboholm från väg 157. Det lovade vägverket efter ett möte med Ulricehamns kommun. De boende i Marbäck och Näsboholm har i en skri