Nyheter

  • 2010-02-19
    Marbäcksbor kräver bättre avfart från väg 157

    Länsväg 157 vid Marbäck är farlig. Föreningar och företag i Marbäck vill att avfarterna byggs om. Marbäcks samhällsförening, föräldraföreningen i Marbäcks skola och Åsundens Åkeri är några som skri